Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Main Footer

“This website has been produced with the financial support of the European Union. The content is completely
Ernst Young Corporate Finance Consultancy Inc. It is under the responsibility of the European Union and does not necessarily reflect the views of the European Union.

Kategoriler