Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Contact

EY Global Consulting Services
Defne Aşkar Şekkeli
Manager
defne.sekkeli@tr.ey.com

Follow us on social media