Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Category: NEWS

Good Practices Panel

The “Good Practices Panel” hosted by İlbank, which will last for 3 days, started today! The panel was organized with the participation of 30...